← Takaisin

Miten Googlen hakutulossivut ovat muuttuneet? Katso esimerkit ja vinkit hakukoneoptimointiin!

| Petra Niemi

Googlen uudistusten vaikutus hakutulossivujen toimintaan

Google on ollut olemassa jo noin 20 vuoden ajan. Näiden vuosien aikana verkossa tehtyjen hakujen määrä sekä hakutulosten kautta verkkosivuille johtava orgaaninen liikenne on trendinomaisesti lisääntynyt ja yleistynyt.

Verkossa suoritettujen hakujen yleistyessä myös yritysten mahdollisuus vaikuttaa sijoittumiseensa hakutuloksissa on kasvanut. Googlen hiljaittain tekemä uudistus on kuitenkin muuttanut tilannetta ja tehnyt hakukoneoptimoinnista entistä kilpailullisempaa ja haastavampaa.

Alla on listattuna joitakin Googlen viime aikoina käyttöönottamia toimintoja, joilla on vaikutusta hakukoneoptimointiin nyt ja tulevaisuudessa.

Vastauslaatikot: Kirjoittaessasi kysymyksen hakukenttään, Google esittää vastauksen usein sivun yläosassa. Vastaus käyttäjän hakemaan kysymykseen voidaan esittää joko haun suositeltuna katkelmana tai Googlen vastauslaatikon muodossa.   

Haun suositellut katkelmat: Google etsii automaattisesti käyttäjän kysymykseen sopivan tiedon eri verkkosivuilta ja esittää sen käyttäjälle suositeltuna katkelmana hakutulosten yläosassa. Tällöin käyttäjä saattaa löytää etsimänsä tiedon suoraan vastauslaatikosta, eikä näin päädy tutkimaan yrityksen varsinaisia verkkosivuja. Vaikka Googlen verkkosivuilta poimima katke saattaa johtaa myös käyttäjän klikkaukseen yrityksen sivuille, on se kuitenkin huomattavasti vähemmän todennäköistä kuin silloin, kun hakutulos esiintyy perinteisissä orgaanisissa hakutuloksissa.

Google haun suositellut katkelmat

Googlen vastauslaatikko:  Google saattaa tarjota vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin myös itse. Tällöin hakijan etsimä tieto on luettavissa välittömästi, eikä linkki tietoa tarjoavalle verkkosivulle ole näkyvissä. Näin ollen Googlen automaattisesti esittämät vastaukset vähentävät huomattavasti vastausta tarjoavan yrityksen verkkosivulle saapuvaa orgaanista liikennettä.

Google vastauslaatikko

Google on muuttumassa yhä kattavammaksi hakusivustoksi. Yritysten verkkosivuille saapuvaa liikennettä vähentävät yhä etenevissä määrin myös Googlen tarjoamat tulokset palveluihin liittyviin hakuihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi listaukset koskien lentoja, työpaikkoja ja elokuvia. Tunnettuna yrityksenä monet käyttäjät arvostavat Googlen tarjoamia hakutuloksia enemmän kuin hakutuloslistan alapuolella esitettyjä orgaanisia hakutuloksia.

Google hakutulokset

Paikalliset hakutulokset. Paikallisten hakutulosten etsiminen Googlessa on yhä yleisempää. Paikalliset hakutulokset ilmestyvät hakukoneen tuloksiin käyttäjän hakiessa Googlesta yrityksiä ja paikkoja lähellä omaa, sen hetkistä sijaintiaan. Vaikka paikalliset hakutulokset tuovat esille käyttäjän lähellä sijaitsevan yrityksen tietoja,  on käyttäjien kuitenkin hankalampaa löytää yrityksen omille verkkosivuille niiden kautta.

Paikalliset hakutulokset Googlessa

Kuten yllä mainitut esimerkit osoittavat, Google on siirtymässä kohti uudenlaisia hakutulosten esittämistapoja. Uudet menetelmät ovat parantaneet huomattavasti hakukoneiden tarjoamaa käyttäjäkokemusta, sillä vastaukset haettuihin kysymyksiin löytyvät nyt entistä nopeammin eivätkä vaadi käyttäjän siirtymistä Googlen hakutulossivulta muille verkkosivuille.  Paikallisten hakutulosten myötä, hakukoneen esittämät tulokset voidaan nyt myös kohdistaa tietoa etsivän kuluttajan sijainnin mukaisesti.

Googlen tekemien uudistusten myötä, markkinoijien tulee mukauttaa käyttämiään digitaalisia strategioita lisätäkseen omille ja asiakkaidensa verkkosivuille saapuvaa liikennettä.

 

Ratkaisuja digimarkkinoijille

Brändin tunnettuuden kasvattaminen

Käytetään esimerkkinä yritystämme Mahon Digitalia.  Potentiaaliset asiakkaat saattavat etsiä Googlesta vastauksia kysymyksiin,  kuten ”Mitä on SEO?”, ”Pitäisikö minun käyttää Google Ads -palvelua?” tai ”Kuinka mainostan Facebookissa?”. Google tarjoaa todennäköisesti vastauksen käyttäjän esittämään kysymykseen vastauslaatikon tai suositellun katkelman muodossa. Tästä johtuen, yritysten on entistä haastavampaa näkyä orgaanisissa hakutuloksissa kuluttajien etsiessä vastaavaa tietoa.

Googlen tekemät uudistukset eivät kuitenkaan vaikuta brändinimien, kuten ”Mahon Digital Marketing”, sijoittumiseen hakutuloksissa. Yritysten tulisi näin ollen keskittyä yrityksen nimen ja sen brändättyjen tuotteiden tunnettavuuden parantamiseen, ja näin mahdollistaa yrityksen pysyvä näkyminen hakutuloksissa, kun käyttäjä etsii tietoa Googlesta näillä hakutermeillä.  

Yritys voi hyödyntää useita erilaisia menettelytapoja kuluttajien bränditietoisuuden kasvattamiseen. Erilaisia tapoja ovat esimerkiksi Facebookin maksetut mainoskampanjat, Googlen Display -mainonta sekä brändätyn sisällön jakaminen sosiaalisen median, blogien tai sähköpostin kautta.

Optimointi ja näkyvyyden lisääminen muilla Googlen hakutulossivuilla

Googlen kuvahaku ja erityisesti Youtube vievät merkittävän tilan Googlen hakutulossivulta. Lisätäkseen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa, markkinoijien tulisi näin ollen panostaa sisällön optimointiin näillä alustoilla.

Informatiivisten ja avainsanapainotteisten ALT-määritteiden luominen voi parantaa yrityksen näkyvyyttä Googlen kuvahaun tuloksissa. Kuvia etsivät käyttäjät vierailevat melko usein myös kuvien alkuperäissivuilla.

Youtube-kanava on mainio tapa sitouttaa yrityksen asiakkaita tarjoamalla informatiivista ja viihdyttävää sisältöä. Videon nähneet kuluttajat voivat halutessaan jakaa sisällön esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai mahdollisesti navigoivat yrityksen verkkosivuille nähtyään videon, josta pitivät. Sisällöltään optimoidut videot näkyvät myös todennäköisemmin Googlen hakutuloksissa.  

Hyödynnä paikallisia hakutuloksia

Vaikka aiemmin mainittiin, että paikalliset hakutulokset vievät yhä etenevissä määrin tilaa orgaanisen haun tuloksilta ja saattavat vähentää verkkosivuille saapuvaa liikennettä, on yrityksen näkökulmasta kuitenkin kannattavaa näkyä Googlen paikallisissa hakutuloksissa. Yrityksesi näkyminen Googlen paikallisissa hakutuloksissa mahdollistaa sen, että uudet potentiaaliset asiakkaat voivat löytää yrityksesi. Potentiaaliset asiakkaat saattavat esimerkiksi pitää yrityksesi ilmeestä, ja päättävät etsiä tietoa yrityksestäsi bränditäsmällisen haun kautta päätyen näin epäsuorasti paikallisista hakutuloksista yrityksesi verkkosivuille. Yrityksesi puuttuminen paikallisten hakutulosten joukosta antaa myös etulyöntiaseman kilpailijoillesi. Tuskin haluat kilpailijoidesi vievän tärkeät asiakkuudet, joista sinun yrityksesi jää paitsi.  

On olemassa useita erilaisia tapoja, joiden avulla voit parantaa yrityksesi näkyvyyden todennäköisyyttä paikallisissa hakutuloksissa. Taidokkaasti optimoitu Google My Business -listaus on näkyvyyden kannalta erityisen tärkeä; Varmista että kaikki yrityksesi tiedot ovat oikein ja ajan tasalla, lisää edustavimmat kuvat yrityksestäsi ja rohkaise asiakkaita antamaan yrityksellesi 5-tähden arvosteluita. Lisätessäsi yrityksesi tietoja muihin hakuluetteloihin kannattaa myös varmistaa, että lisäämäsi yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero ovat yhteneviä kaikissa alustoissa.

Vastausten tarjoaminen haun suositeltujen katkelmien muodossa

Kuten aiemmin mainittiin, haun suositellut katkelmat saattavat vähentää yrityksen verkkosivuille saapuvaa orgaanista liikennettä. Koska suositellut katkelmat ovat tulleet jäädäkseen, on yrityksesi näkökulmasta kiistatta kannattavaa kohdentaa verkkosisältö niin, että sen näkyminen katkelmahaussa on todennäköisempää. Yrityksesi luoman sisällön näkyminen suositeltujen katkelmien joukossa mahdollistaa, että käyttäjät siirtyvät katkelmasta verkkosivuillesi ja arvostavat selkeän vastauksen esittämistä hakemaansa kysymykseen.

Vinkki: Shema.org markup on pätkä HTML-koodia, jonka lisääminen verkkosivuillesi auttaa hakukoneita ymmärtämään verkkosivusi sisältöä paremmin.  Voit esimerkiksi merkitä verkkosivullasi olevan tekstinpätkän ”reseptiksi” käyttämällä Schemaa, jolloin kuluttajan etsiessä tietoa liittyen kyseiseen reseptiin, saattaa Google esittää reseptisi haun suositeltujen katkelmien joukossa.

Verkkosivuilla olevan datan merkitsemiseen sopii esimerkiksi tämä työkalu: https://technicalseo.com/seo-tools/schema-markup-generator/

Muita keinoja pysyä mukana SEO-alan muutoksissa

Google Ads. Googlen tekemistä uudistuksista huolimatta, mainokset listautuvat usein edelleen ylimpien hakutulosten joukkoon. Googlen mainonnan hyödyntäminen on erityisen kannattavaa, mikäli yrityksesi toimii palvelusektoreilla, joille myös Google on hiljattain laajentanut.  Googlen uudistus vaikuttaa palvelusektoreilla esimerkiksi lentojen ja elokuvien hakutuloslistauksiin.

Sosiaaliset alustat. Sosiaalinen media on edelleen tärkeä tekijä yrityksesi verkkosivuille saapuvan liikenteen näkökulmasta. Sosiaalisen median aluistoilla yrityksesi voi julkaista korkealaatuista sisältöä ja näin kannustaa kuluttajia tutkimaan myös yrityksen verkkosivuja.

Amazon. Hakukoneoptimoinnin toimintakentällä Amazonin SEO lisää suosiotaan, ja jopa noin 44% Isossa Britanniassa tehdyistä tuotehauista alkaa Amazonin verkkosivuilla. Vaikka tuotelistausten luominen Amazonin sivuilla on yksinkertaista, tuotteiden sijoittumiseen vaikuttavan algoritmin tulevat muutokset tekevät näkymisestä hakutuloksissa entistä monimutkaisempaa. Näin ollen hyödyntämällä hakukoneoptimointia myös Amazonin sivuilla, voidaan optimointitekniikoiden avulla parantaa merkittävästi yrityksen tuotteiden listaussijoitusta hakutuloksissa. Markkinointi Amazonissa ei ole kuitenkaan ole vielä mahdollista Suomessa.

Hakukoneoptimointi on aina ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan nopeasti muuttuva toimiala. Voidakseen kamppailla sijoituksesta hakutulosten kärjessä ja pysyäkseen mukana alan kehityksessä, on yritysten välttämätöntä päivittää osaamistaan jatkuvasti. Me Mahon Digitalilla takaamme, että pysymme mukana SEO alan kehityksen kärjessä – kaikissa markkinointikanavissa!

Lue Mahon Digitalin blogikirjoituksia myös tulevaisuudessa! Tarjoamme myös jatkossa kiinnostavia ideoita, uutisia ja omia mielipiteitämme digitaalisesta markkinoinnista.

Ota meihin yhteyttä ja anna meidän auttaa yritystäsi erottumaan jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa!